by Jane S. Caballeda

Unang linggo ng pasukan para sa taong 2021-2022, isinagawa ang oryentasyon sa mga mag-aaral ng RVES na pinangunahan ni Gng. Anicia E. Monton Punong guro ng paaralan. Sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya natipon ang mga mag-aaral at naipahatid ang mga tagubilin  para sa pagsisimula ng klase. Bahagi din ng programa ang mga mensahe ng ating Pangulong Rodrigo R. Duterte at Kalihim ng Kagawaran ng  Edukasyon Leonor M. Briones. Layunin din ng isinagawang oryentasyon ang pagpapaalala sa mga mag-aaral ukol sa pag-iingat at pangangalaga ng kanilang  kalusugan at ang pagsunod sa mga Health Protocol na ipinatutupad ng pamahalaan ngayong panahon ng pandemya. Pinaigting din ang kampanya sa mga mag-aaral na hindi hadlang ang pandemya sa kanilang pagkatuto. Inilatag muli ang iba’t-ibang platforms na aangkop sa bawat mag-aaral. Nagbigay din ng pangwakas na mensahe ang isa sa mga Master Teacher Gng. Loida Rongcales.